гр. Варна, ул."Акад. А. Сахаров" № 27, кабинет 208

Тел.: 052 / 580 380

     Er:YAG лазерът е чудесен избор за лечение на кариес в детска възраст. Много дентални лекари по света споделят, че по време на лечение с него децата са много заинтригувани, проявяват голям ентусиазъм и са готови да сътрудничат на своя зъболекар.

     Er:YAG лазерът е изключително добре приет от децата, тъй като:

- те не усещат болка;

- зъбките им не се докосват от накрайника;

- няма вибрации и дразнещи звуци;

- времето за работа е по-кратко;

- самият лазер предизвиква у тях огромно любопитство.

     Необходимо условие за работа с Er:YAG лазер при деца е те да бъдат абсолютно спокойни на стоматологичния стол. Лекуващият стоматолог трябва да има възможност за свободна комуникация с детето, за да може то да се почувства в безопасна среда и лечението да протече ефективно, бързо и безболезнено.

 

     Кариесът на временните зъби се характеризира с някои особености, произтичащи от анатомичните и физиологични промени в развиващия се детски организъм. Често кариозният процес протича остро, разпространява се бързо в дълбочина, може да засегне едновременно повече зъби и се предшества от понижаване на общия имунитет на организма.
     Лечението на временните зъби, засегнати от кариес, цели запазване на виталитета и на функционалната годност на зъба, за да се предотвратят усложнения и увреждания на зародиша на постоянните зъби.
     При лечение на деца, стоматологът трябва да се интересува не само от физическото, но и от психическото и емоционално състояние на детето. Лекарят трябва да работи внимателно, но и бързо, да извърши максимум работа за кратко време, при това с минимално неудобство и болка за малкия пациент.
 
    

Записване на час

 1. Вашето име
  Invalid Input
 2. Вашата фамилия
  Invalid Input
 3. Тел. за връзка
  Invalid Input
 4. Е-Mail
  Invalid Input
 5. Дата
  Invalid Input