гр. Варна, ул."Акад. А. Сахаров" № 27, кабинет 208

Тел.: 052 / 580 380

Пакети и стойности в лева, заплащани от НЗОК
и здравноосигурените лица
Пакет първична извънболнична дентална помощ

Вид дейности  Код

Обща договорена стойност  Стойност заплащана от НЗОК за лица до 18 години Стойност заплащана от НЗОК за лица над 18 години  Стойност заплащана от пациента
до 18  над 18
 Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист 101  8,24   6,44  6,44  1,80  1,80
 Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист –
за бременни
103  8,24  6,44  6,44  1,80  1,80
 Обтурация с амалгама или химичен композит  301  32,40  32,40  28,40  не се заплаща  4
 Екстракция на временен зъб с анестезия  508  13,00  13,00    не се заплаща  
 Екстракция на постоянен зъб с анестезия  509  32,40  32,40  28,40  не се заплаща  4
 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 332  26,62  21,92  4,70  
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 333 81,23 68,93 12,30
             

Записване на час

 1. Вашето име
  Invalid Input
 2. Вашата фамилия
  Invalid Input
 3. Тел. за връзка
  Invalid Input
 4. Е-Mail
  Invalid Input
 5. Дата
  Invalid Input